Kultura Roudnice Výlet na Říp

Říp. o.p.s. | Husovo náměstí 58 | 413 01 Roudnice nad Labem

Hlavní zaměření Říp, o.p.s.

 • Systematické vytváření propagace a rozvoje cestovního ruchu v regionu náležejícím pod obec s rozšířenou působností Roudnice nad Labem, resp. Podřipska, a hory Říp jakožto národní kulturní památky a to v rozsahu dále uvedených druhů obecně prospěšných služeb.
 • Pořádání kulturních akcí, zejména divadelních představení, koncertů a jiných hudebních či uměleckých pořadů, pořádání výstav, kurzů, přednášek a dalších vzdělávacích aktivit. K pravidelným akcím patří Roudnické vinobraní, výstava Historici v Roudnici, Otevřené vinné sklepy na Podřipsku, Roudnický košt a další festivaly a akce.
 • Zajišťování kulturních, společenských, sportovních, zájmových a vzdělávacích aktivit nekomerčního charakteru.
 • Úzká spolupráce s místními spolky, s místními akčními skupinami, se Svazkem obcí Podřipska, s právnickými osobami zřizovanými obcemi v působnosti obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem, v rámci uvedených druhů obecně prospěšných služeb.
 • V rámci rozvoje turistiky spolupráce při rozvoji a budování infrastruktury a koordinaci cyklistické a pěší turistiky, navazující na dopravu železniční, silniční, leteckou a lodní.
 • Činnost oblasti v propagace a rozvoje cestovního ruchu je zaměřena zejména koordinaci kroků při realizaci propagačních materiálů, jejich obsahu, instalaci a realizaci informačních tabulí, naučných stezek, značených trascyklotras.
 • Vytváření služeb cestovního ruchu a produktů, výměně informací, databází služeb a atraktivit cestovního ruchu, certifikací, značkách.
 • Jednání s orgány Ústeckého kraje, Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Místní akční skupinou Podřipsko, Svazkem obcí Podřipsko, Podřipským muzeem Roudnice nad Labem, rodinou roudnické větve Lobkowiczů, Lobkowiczkým zámeckým vinařstvím Roudnice nad Labem, Českou centrálou cestovního ruchu, nadací Partnerství.
 • Péče o vymezené reklamní a plakátovací plochy v Roudnici nad Labem.

Další informace a základní údaje o o.p.s. v sekci Kontakty.

Působení Říp, o.p.s.

2015 – 2016

 • kampaň Výlet na Říp
 • vybudování brandu Výlet na Říp
 • vydání prvních tiskovin
 • účast na propagačních akcích s destinační agenturou
 • certifikace ČSKS
 • vstup do A.T.I.C.
 • spolupráce s destinační agenturou na aktivitách: cyklobus, Labská stezka, lodní doprava, motoráček
2015 2016 Roudnický košt

Prohlídky zámku

Příprava projektů do strategie

Cyklotoulky

Roudnický košt

2017

 • kampaň Výlet na Říp
 • upevnění brandu Výlet na Říp
 • vydání mapy Podřipska a dalších tiskovin a kalendáře k Memorial Air Show, výročních turistických známek a vizitek, pohledů
 • účast na propagačních akcích a veletrzích s destinační agenturou
 • udržení certifikace ČSKS
 • rozšíření certifikace A.T.I.C.
 • zpracování dotačních žádostí do NPPCRR – Informační a dopravní centrum Podřipska; Marketing
 • spolupráce s destinační agenturou na aktivitách: cyklobus, Labská stezka, lodní doprava
 • spolupráce se subjekty v cestovním ruchu (koloběžky, Prodejní dílna Bechlín aj.)
2017 Cyklotrasa na Říp od Labské stezky (CT 3102) Historici v Roudnici

2018

 • kampaň Výlet na Říp s akcentací na sociální sítě (mj. FB profil i pro IDC)
 • zatraktivnění brandu Výlet na Říp
 • vydávání tiskovin a kalendáře Roudnice nad Labem – Srdce Podřipska 2019, výroční turistické známky a vizitky
 • účast na propagačních akcích a veletrzích s destinační agenturou včetně zahraničních
 • certifikace o.p.s. u MMR ČR jakožto organizace lokálního destinačního managementu
 • rozšíření certifikace ČSKS
 • doplnění certifikace A.T.I.C. na vyšší stupeň
 • zpracování dotačních žádostí do NPPCRR – Informační a dopravní centrum Podřipska – změna; Marketing
 • příprava projektů v rámci strategie: Doksanská cesta, Hostěraz, hora Říp; odstranění sezónnosti – celoroční expozice Hláska, pivovar, expozice muzea na zámku
 • spolupráce s destinační agenturou na aktivitách: cyklobus, Labská stezka, lodní doprava
 • spolupráce se subjekty v cestovním ruchu (koloběžky, Prodejní dílna Bechlín aj.)
2018 Informační a dopravní centrum Podřipska Autobusové nádraží Roudnice n/L kultura Infocentrum roku 2018 (anketa A.T.I.C.) – Informační a dopravní centrum Podřipska Otevřené vinné sklepy na Podřipsku

Prohlídky zámku s rozšířeným okruhem, zavedení celoročních prohlídek

Příprava projektů dle strategie

Roudnický košt

Historici v Roudnici

Prohlídky věže Hláska

Natáčení tematických videí pro celostátní i regionální média

Informační a dopravní centrum Podřipska, zprovoznění od 30. dubna; získání ocenění „Infocentra roku 2018“ (anketa A.T.I.C.)

Autobusové nádraží – správa a údržba, digitální a informační tabule na zastávkách

Nové informační tabule na přístupových pěších trasách

Živé nádvoří (celosezónní akce na zámeckém nádvoří nebo v sále ve spolupráci s KZM a dalšími spolupořadateli, včetně např. Dětského divadelního festivalu, Roudnického festivalu, Výstavy prací roudnických MŠ aj.).

Otevřené vinné sklepy na Podřipsku

2019

 • kampaň Výlet na Říp s akcentací na sociální sítě (mj. FB profil i pro IDC) a další posílení online marketingu
 • redesign webu Výlet na Říp a s tím související aktualizace studie o atraktivitách a službách v cestovním ruchu na Podřipsku; zavedení monitoringu
 • vydání aktualizované mapy Podřipska a dalších tiskovin a kalendáře 2020
 • účast na propagačních akcích a veletrzích s destinační agenturou a Ústeckým krajem, včetně zahraničních
 • udržení certifikace o.p.s. u MMR ČR jakožto organizace lokálního destinačního managementu
 • udržení certifikace ČSKS
 • přechod certifikace A.T.I.C. na vyšší stupeň
 • zpracování dotačních žádostí do NPPCRR – Marketing a redesign; odstranění sezónnosti – celoroční expozice Hláska, pivovar, expozice muzea na zámku a vojenská hudba
 • podání dotačních žádostí k projektům: Doksanská cesta, Hostěraz, hora Říp
 • spolupráce s destinační agenturou na aktivitách: cyklobus, Labská stezka, lodní doprava
 • vydání vlastních upomínkových předmětů
2019 Infocentrum roku 2019 (anketa A.T.I.C.) – Informační a dopravní centrum Podřipska Kulturaroudnice.cz

Prohlídky zámku s rozšířeným okruhem a celoročními prohlídkami

Roudnický košt a znaky měst na Labi

Historici v Roudnici

Živé nádvoří (celosezónní akce na zámeckém nádvoří)

Otevřené vinné sklepy na Podřipsku

Prohlídky věže Hláska

Autobusové nádraží – správa a údržba, digitální a informační tabule na zastávkách

Prohlídky po městě

Informační a dopravní centrum Podřipska, zprovoznění 2. etapy (zázemí pro turisty a cykloturisty) a rozšíření doplňkových služeb, získání ocenění „Infocentra roku 2019“ (anketa A.T.I.C.)

Nové informační tabule na přístupových pěších trasách

Realizace projektů na odstranění sezónnosti

Letní scéna a letní kino v areálu zámku

Převzetí činnosti KZM od 1. 10. 2019 v oblasti pořádání kulturních akcí a výlepových ploch, předprodejního systému, RAKu pod značkou www.kulturaroudnice.cz

2020

2020 Infocentrum roku 2020 v Ústeckém kraji (anketa A.T.I.C.) – Informační a dopravní centrum Podřipska

Převzetí činnosti KZM od 1. 1. 2020 v oblasti pořádání kulturních akcí – provoz Sál Koruna

Zahájení provozu rekonstruovaného Kulturní dům Říp a Caffé Říp

Informační a dopravní centrum Podřipska, získání ocenění „Infocentra roku 2020 v Ústeckém kraji“ (anketa A.T.I.C.)

2021

2021 Infocentrum roku 2021 v Ústeckém kraji (anketa A.T.I.C.) – Informační a dopravní centrum Podřipska

Roudnický košt – změna konceptu a přesun akce do prostor jediné městské vinice severně do Alp

Roudnické vinobraní spojeno s akcí Historici v Roudnici s využitím nádvoří zámku

Informační a dopravní centrum Podřipska, získání ocenění „Infocentra roku 2021 v Ústeckém kraji“ (anketa A.T.I.C.)

Caffé Říp – celodenní a celoroční provoz

2022

 • realizace projektu "Předcházení vzniku odpadu z jednorázového nádobí v Roudnici nad Labem“
2022

Lokální destinační management Říp, o.p.s. (VýletnaŘíp.cz)

Další informace o kategorizaci destinačního managementu a informace o nadřízeném destinačním managementu České středohoří. Dále zde naleznete marketingový plán.

3 K Platforma pro území lokálního DMO Podřipsko

3 K Platforma pro území lokálního DMO Podřipsko je složena z aktivit:

 1. Marketingová skupina
 2. Zpětná vazba od návštěvníků Podřipska

Veškeré informace v dokumentu 3 K Platforma 2022.pdf.

Materiály ke stažení

Zakladatel Říp, o.p.s.

Partneři Říp, o.p.s.

Předcházení vzniku odpadu z jednorázového nádobí v Roudnici nad Labem

Ministerstvo životního prostředí rozhodlo o schválení dotace z Operačního programu životní prostředí pro o.p.s. podaný projekt: „Předcházení vzniku odpadu z jednorázového nádobí v Roudnici nad Labem“, CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013357.

Cílem projektu je

Předmětem projektu je pořízení opakovaně použitelných kelímků, které budou využívány na různých akcích pořádaných žadatelem. Říp, o.p.s. pořídí 20 tisíc kusů 0,5 l kelímků na studené nápoje a 2 tisíc kusů kelímků na teplé nápoje. Zároveň bude pořízena mycí linka s potřebným příslušenstvím. Mycí linka bude umístěna v kulturním domě na Husově náměstí 58 v Roudnici nad Labem (p.č. 171, k.ú. Roudnice nad Labem). Cílem projektu je snížení produkce komunálního odpadu na území města o 6,75 tuny.

Ukázky kelímků s potiskem
 • Pronájem prostor pro vaše akce
 • Výlepové plochy v Roudnici n. L.
 • Pořádání kulturních akcí
 • Propagace a rozvoj cestovního ruchu
 • Informační a dopravní centrum Podřipska